Gmina Żarów przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transportowaniu i utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2020r.