Gmina Miasto Świdnica działająca jako Lider w partnerstwie z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla mieszkańców gminy Żarów
(Pełna wersja ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego – obowiązuje od dnia 28.09.2020 r.)

Mieszkańcy gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji”.

Gmina Żarów wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel, ekogroszek) na bardziej przyjazne  środowisku źródła ciepła (gaz sieciowy, gaz butlowy, pellet, energia elektryczna, pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna jako uzupełnienie nowego źródła ciepła).