„Mój prąd” to rządowy program dopłat do instalacji montażu paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Program jest dofinansowany z budżetu Skarbu Państwa.

Kto może skorzystać z programu?

Program „Mój prąd” obejmuje swym działaniem gospodarstwa domowe, których właściciele dokonają zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Beneficjentami dopłat mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Moc instalacji fotowoltaicznej musi wynosić od 2 do 10 kW. W ramach program można otrzymać dotację, czyli bezzwrotną pomoc finansową do wykorzystania w celu budowy instalacji fotowoltaicznych. Dofinansowanie następuje w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym. Termin pierwszego naboru od 30.08.2019r. do 20.12.2019r. został już zakończony. Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Skąd pobrać wniosek?

Gdzie należy składać wnioski?

Wszystkie dokumenty: regulamin konkursu, ogłoszenie o naborze, wnioski o dofinansowanie, zaświadczenia znajdują się do pobrania na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad.