Ministerstwo Klimatu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły nabór wniosków w ramach programu „Moja woda”. 1 lipca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja woda”.

W ramach programu każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 80% kosztów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Finansowaniem objęto zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe, zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

Wydrukowane i podpisane wnioski należy składać w Biurze i oddziałach Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

  • 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24
  • 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 8
  • 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16
  • 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32

Wnioski należy składać w terminie od 01.07.2020r. do 31.05.2024r. w godzinach 8:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w zakładce Złóż wniosek

Jakie są formy dofinansowania?

Dotacja, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.