Prezentujemy przepisy prawa europejskiego regulującego zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego.