Prezentujemy przepisy prawa lokalnego regulującego zagadnienia związane z ochroną środowiska.